Modellers World.

Modellers World.

Modelarski Świat to polski producent farb i pigmentów do weatheringu, czyli do postarzania modeli.

  • Farby typu wash pozwalają na łatwe podkreślenie linii podziału blach, konturowanie detali i nadają bardziej żywy wygląd powierzchni modelu. Można je po przyschnięciu wytrzeć zwilżonym wacikiem, jeżeli zbytnio się rozleją.
  • Pigmenty to kolorowe proszki do wykonywania przykurzeń, odbarwień, okopceń, błota i innychefektów na powierzchni modelu. Utrwalisz je na modelu przy pomocy pigment cementu lub innego rozcieńczalnika albo lakieru.