HurtowniaSprzedaż hurtowa Arma Hobby


Arma Hobby prowadzi dystrybucję następujących producentów modeli i akcesoriów modelarskich:

  • Arma Hobby – modele plastikowe
  • Hobby 2000 - modele plastikowe w limitowanej serii, przepakowane wypraski najlepszych producentów
  • Hataka Hobby - doskonałe akrylowe farby modelarskie polskiej produkcji

Zamówienia hurtowe są obsługiwane wyłącznie za pośrednictwem sklepu Arma Hobby. Zainteresowane sklepy proszone są o wypełnienie formularza poniżej. W ciągu 2 dni roboczych uruchomimy konto hurtowe online.

Wypełnij Formularz Teraz!

Email
Imię
Nazwisko
nazwa firmy
nip
ulica i nr domu
kod i miejscowość
strona internetowa
Zgadzam się z polityką prywatności

 

Zasady Realizacji Zamówień/Reklamacji

Zamówienia są przyjmowane przez sklep internetowy www.armahobby.pl. Przyjmujemy płatność z góry (karta/przelew Polcard, przelew bankowy) lub przy odbiorze (pobranie). Wysyłka kurierem Pocztex 48. Koszt wysyłki stały niezależnie od ciężaru paczki: przedpłata 12,50 pobranie 15,50. Bezpłatnie od 400 zł.

Po otrzymaniu zamówienia hurtowego należy niezwłocznie sprawdzić jego zgodność z fakturą. Wszelkie problemy prosimy niezwłocznie zgłaszać do sklepu.

Reklamacje od konsumentów są realizowane na koszt Arma Hobby po wypełnieniu przez konsumenta formularza reklamacyjnego tutaj

Regulamin sklepu Arma Hobby, § 10 Przedsiębiorcy

Link do regulaminu

1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą tylko i
wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.
2. W przypadku wystąpienia różnic w postanowieniach Regulaminu zawartych w § 10
(dotyczących tylko przedsiębiorców) w stosunku do pozostałych postanowień Regulaminu,
zastosowanie mają postanowienia zawarte w § 10.
3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem
niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Prawo
odstąpienia przysługuje w takim wypadku bez podania przyczyny poprzez przesłanie
odpowiedniego oświadczenia.
4. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć
umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania
przyczyn poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.
5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności, w tym może wymagać
dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranej przez Klienta metody
płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru wybranemu przewoźnikowi na rzecz
Klienta nie będącego Konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz
niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do
przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie
w dostawie Towaru.
7. W przypadku dostawy Towaru dokonywanej za pośrednictwem przewoźnika Klient nie
będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy
przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub
uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia
odpowiedzialności przewoźnika.
8. Dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego Towaru w przypadku
Klientów nie będących Konsumentami jest faktura.
9. Mając na uwadze przepis art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu
rękojmi za Towar w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
10. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają
poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.