Modele żywiczne


Wycięte z wlewków części modelu żywicznego

Modele żywiczne są uzupełnieniem dla modeli plastikowych. Są trudniejsze do sklejania ze względu na większe kanały wlewowe i bardziej kruchy materiał oraz konieczność zastosowania specjalnych klejów.
Są one stosunkowo łatwe w wprowadzeniu do produkcji, przygotowaniu form i projektu. Sama produkcja jest jednak bardziej pracochłonna, dla tego są to modele droższe.
Cechy modeli żywicznych predestynują je do wykonywania małych serii dla zaawansowanych modelarzy. Tematem żywicznych replik są mniej znane samoloty i pojazdy oraz figurki. Często model żywiczny przewyższa dokładnością swojego plastikowego odpowiednika.

Akcesoria i konwersje żywiczne

Osobną kategorią modeli z tego materiału są akcesoria i konwersje. Akcesoria to dodatki do modeli plastikowych, drobne detale pominięte w takich modelach, uzupełnienia. Konwersje natomiast to specjalne zestawy pozwalające na zmianę wersji modelu.

Wykonanie modeli żywicznych


Prawidłowe wykonanie modelu z żywicy należy zacząć od sprawdzenia jakości części. Ze względu na rodzaj materiału, mogą one być lekko skrzywione lub zwichrowane. Trzeba też uważać na ew. pęknięcia i złamania części oraz na dziurki po pęcherzykach powietrza, które mogły powstac podczas odlewania modelu.

Lekkie zamiany kształtu części, jak np. zakrzywienia można łatwo skorygować po podgrzaniu w ciepłej wodzie lub suszarką do włosów. Ciepło należy dozować z wyczuciem, aby nie nadtopić części. Cześć powinna się poddać delikatnemu naprostowaniu. Po ostygnięciu zachowa nowy kształt.

Dziurki po babelkach powietrza mozna zaszpachlować szpachlówką modelarską lub zalać superglue. Po zaschnięciu należy powierzchnię wyszlifować.

Części żywiczne wycinamy piłkami modelarskimi, zachowując większą ostrożność aby ich nie pokruszyć lub nie ułamać. Klejenie wykonujemy klejami superglue lub epoksydowymi. Dla większych, cięższych elementów dobrze jest zastosować wzmocnienie, np. wklejając w miejsce łączenia drucik, uprzednio wywierciwszy dla niego otwory.

Po sklejeniu gruntujemy części podkładem i malujemy tak jak model plastikowy.
Sklejony model żywiczny przed pomalowaniem